Vem utreder miljöbrott?

Miljöbrott är ett område som har blivit alltmer prioriterat inom rättsväsendet. När det finns misstanke om att ett miljöbrott har begåtts utreds detta i regel av poliser som är specialiserade på just denna typ av brott. Det har blivit allt vanligare med anmälningar om miljöbrott. Detta beror till stor del på att både tillsynsmyndigheter och […]