Ökande trend av oönskade graviditeter i Sverige

I takt med att samhället förändras ökar även antalet rapporterade fall av oönskade graviditeter i Sverige. Den här utvecklingen väcker frågor om tillgängligheten och kunskapen kring preventivmedel. Här kan du läsa om olika metoder för att undvika oönskad graviditet, med ett särskilt fokus på akut p-piller som en effektiv lösning. Oönskade graviditeter kan ha en […]